Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
loveisnobigtruth
loveisnobigtruth
Z jaką twarzą stanę przed nią? Z jakim sercem? Czym mam ją kochać, jeśli sam sobie przestałem wierzyć i sam sobą pogardzam?
— Marek Hłasko, "Ósmy dzień tygodnia"
Reposted fromjozefspace jozefspace viaunmadebeds unmadebeds
loveisnobigtruth
2087 fb14
Reposted frommisza misza via2708 2708
6959 0455
When you loose a best friend, it’s worse than breaking up with a boyfriend. Because you lose more than a heart, you lose a little bit of yourself.
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaflyleaf flyleaf
loveisnobigtruth
When people ask me what I put in my blog

barstudies:

image

Reposted fromspecific-humor specific-humor viaathlin athlin
7303 554e
Young Colin Firth.
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaathlin athlin
5360 de51
Reposted fromLittleJack LittleJack viaiblameyou iblameyou
loveisnobigtruth
8437 771e
Today is the dead one.
loveisnobigtruth
4592 8aaf
loveisnobigtruth
6984 4cd8
Reposted fromtoadboy toadboy viaiblameyou iblameyou
loveisnobigtruth
Fascynują mnie ludzie, którzy robią więcej, niż mówią. Mogłabym stać się kimś takim.
— Sylvia Plath, "Dzienniki 1950-1962"
loveisnobigtruth
9416 db37
Reposted fromzie zie viamymindneversleeps mymindneversleeps
loveisnobigtruth
5598 b1a7
Reposted fromnyaako nyaako viaathlin athlin
loveisnobigtruth
Powinienem wiedzieć. Powinienem się domyślić. "Jestem szczęśliwy. Co złego może się stać?"
Wszystko.
— Ochocki, Vithren, "Grafomon"
Reposted fromvith vith viaathlin athlin
loveisnobigtruth
Reposted frompanimruk panimruk viaImaginationMika ImaginationMika
loveisnobigtruth
loveisnobigtruth
2837 cf47
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viaflyleaf flyleaf
loveisnobigtruth
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die viaImaginationMika ImaginationMika
loveisnobigtruth
Kaleczą się i dręczą milczeniem i słowami, jakby mieli przed sobą jeszcze jedno życie.
— T. Różewicz
Reposted fromyourtitle yourtitle via2708 2708
loveisnobigtruth
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl