Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
loveisnobigtruth
Reposted frommrrru mrrru viamidaj midaj
loveisnobigtruth
Kocham sprawy piękne i czyste, kocham sprawy, za które tracili ludzie życie, i kocham to co ludziom pomaga żyć. Dzieje się wokół tyle pięknych rzeczy, że trudno je wszystkie przeżyć, widzieć, napisać o nich. 
— Marek Hłasko; felietony
loveisnobigtruth
0077 d4b6 500
Jarek Puczel, Zakochani (3) 45x45 cm, olej, płótno
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viashakeme shakeme
loveisnobigtruth
1874 889a
Reposted fromsarazation sarazation viashakeme shakeme
loveisnobigtruth
To, co wy nazywacie miłością, każdy mężczyzna czuje do każdej ładnej kobiety.
— Lew Tołstoj "Sonata Kreutzerowska"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viaathlin athlin
loveisnobigtruth
Zamiast czytać głupie rady, lepiej czytać dobrą literaturę. Każdą książkę - od noblowskich arcydzieł po kioskową szmirę - napisał żywy człowiek, który oddychał, jadł, z kimś sypiał, o czymś marzył, czegoś się bał, a przede wszystkim chciał opowiedzieć nam swoje doświadczenie.
— Jakub Żulczyk
Reposted frompesy pesy vianewworldmap newworldmap
loveisnobigtruth
4925 a1cc 500
Reposted fromkarahippie karahippie vianewworldmap newworldmap
loveisnobigtruth
4600 8a82
Reposted fromolaosa olaosa vianewworldmap newworldmap
loveisnobigtruth
4704 2038
Reposted fromproof proof vianewworldmap newworldmap
loveisnobigtruth
3726 5d84
Reposted fromtelewizja telewizja viamidaj midaj
loveisnobigtruth
8202 f1f3 500
Reposted fromverronique verronique viaiblameyou iblameyou
loveisnobigtruth
Jesteś człowiekiem szczęśliwym, który bywa smutny czy smutnym, który bywa szczęśliwy?
— S.Silverstein
Reposted fromniewychowana niewychowana viaplugss plugss
loveisnobigtruth
0661 5da3
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaplugss plugss
loveisnobigtruth
Reposted fromoll oll viaplugss plugss
loveisnobigtruth
9977 f599 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaathlin athlin
loveisnobigtruth
6111 5e4d
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaiblameyou iblameyou
2923 d9ba 500

lonesomeculture:

North Korea abandoned hotel

1987-conclusion unknown
Reposted fromtwice twice viaiblameyou iblameyou
loveisnobigtruth
I chciałem Cię dotykać. Bez opamiętania i bezwstydnie.
Ze spuszczonymi ze smyczy i obroży zmysłami.
— Janusz Leon Wiśniewski - "Bikini"
Reposted fromIriss Iriss viaplugss plugss
loveisnobigtruth
loveisnobigtruth
5348 3795
Reposted fromPoranny Poranny viaplugss plugss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl