Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
loveisnobigtruth
7905 d259
Reposted fromzie zie viahelpmeimhungry helpmeimhungry
loveisnobigtruth
9970 eaac
Reposted fromprzemykaz przemykaz viaiblameyou iblameyou
loveisnobigtruth
https://www.pisf.pl/cache/images/resizeCrop_720x480/files/aktualnosci/2018_04/zimnawojna.JPGhttps://ocdn.eu/pulscms-transforms/1/RI5ktkqTURBXy8zOTg0YTlkOTY0NDE4NmU0MDg2NjA1YmNkYmY3NjFkMy5qcGVnk5UDAEDNBADNAkCTBc0DFM0BvJUH2TIvcHVsc2Ntcy9NREFfLzIzMzdjOWZkNmI5MzFlZTZjYjBkMjNkY2JhMjU4YTlkLnBuZwDCAA
loveisnobigtruth
7410 b2be 500
Reposted fromverronique verronique viaathlin athlin
0669 1f04 500
Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 viaathlin athlin
loveisnobigtruth
4053 f821 500
loveisnobigtruth
3094 4130
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viaathlin athlin
loveisnobigtruth
3145 4f62 500
Reposted fromkarahippie karahippie
loveisnobigtruth

Wyszukane słowo na dziś: saison en enfer

Saison en enfer - dosł. 'sezon w piekle', okres nieszczęść, biedy i załamania duchowego.
Reposted frombarefootgirl barefootgirl viaiblameyou iblameyou
5391 bbd7
Reposted fromreckon reckon viafajnychnielubie fajnychnielubie

virare:

the best part about being in your 20’s is slowly caring less and less about what people think of you and surrounding yourself with good people

the worst is that I’m broke

loveisnobigtruth
Reposted frommrrru mrrru viamidaj midaj
loveisnobigtruth
Kocham sprawy piękne i czyste, kocham sprawy, za które tracili ludzie życie, i kocham to co ludziom pomaga żyć. Dzieje się wokół tyle pięknych rzeczy, że trudno je wszystkie przeżyć, widzieć, napisać o nich. 
— Marek Hłasko; felietony
loveisnobigtruth
0077 d4b6 500
Jarek Puczel, Zakochani (3) 45x45 cm, olej, płótno
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viashakeme shakeme
loveisnobigtruth
1874 889a
Reposted fromsarazation sarazation viashakeme shakeme
loveisnobigtruth
To, co wy nazywacie miłością, każdy mężczyzna czuje do każdej ładnej kobiety.
— Lew Tołstoj "Sonata Kreutzerowska"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viaathlin athlin
loveisnobigtruth
Zamiast czytać głupie rady, lepiej czytać dobrą literaturę. Każdą książkę - od noblowskich arcydzieł po kioskową szmirę - napisał żywy człowiek, który oddychał, jadł, z kimś sypiał, o czymś marzył, czegoś się bał, a przede wszystkim chciał opowiedzieć nam swoje doświadczenie.
— Jakub Żulczyk
Reposted frompesy pesy vianewworldmap newworldmap
loveisnobigtruth
4925 a1cc 500
Reposted fromkarahippie karahippie vianewworldmap newworldmap
loveisnobigtruth
4600 8a82
Reposted fromolaosa olaosa vianewworldmap newworldmap
loveisnobigtruth
4704 2038
Reposted fromproof proof vianewworldmap newworldmap
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl