Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
loveisnobigtruth
Astenia - stan układu nerwowego charakteryzujący się klinicznie zmęczeniem, wyczerpaniem, osłabieniem, obniżonym progiem pobudzenia, chwiejnością nastroju, zaburzeniami wegetatywnymi i snu
Reposted fromsmc smc viaiblameyou iblameyou
loveisnobigtruth
Najciężej jest ruszyć. Nie dojść ale ruszyć. Bo ten pierwszy krok nie jest krokiem nóg, lecz serca. To serce najpierw rusza, a dopiero nogi za nim zaczynają iść. 
— Myśliwski
Reposted fromlovvie lovvie vialostindreams lostindreams
loveisnobigtruth
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamidaj midaj
0679 424d

veryspecialporn:

“The Unbearable Lightness of Being” (1988), directed by Philip Kaufman

Reposted fromamatore amatore viaiblameyou iblameyou
loveisnobigtruth
9514 8f7f
Reposted fromMuppet Muppet viamuviell muviell
loveisnobigtruth
Bo to fałsz ten często spotykany komunał, że wszelka zdatność czy powołanie musza sobie wcześniej czy pozniej znaleźć drogę. To jest tak, jakby powiedzieć, że ziarno musi wzejść, bez względu na to, czy padnie na asfalt czy na glebę. Całkiem przeciwnie, jestem przekonany, że świat jest pełen ludzi, którzy nie odnaleźli siebie samych i którzy cierpią czesto nie wiedząc od czego.
— Tadeusz Boy-Żeleński, Znaszli ten kraj?
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viamuviell muviell
9679 e975

soracities:

Sophocles, Elektra (trans. Anne Carson)

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viamuviell muviell

starsinursa:

me, as a kid: i can’t wait til i’m an adult so i can stay up late EVERY NIGHT

me, as an adult, crawling into bed at 6:30 pm: oh thank god

loveisnobigtruth
3783 6b98
Reposted fromoblivious oblivious viaathlin athlin

urbancatfitters:

*has one uncomfortable interaction*
*is fucked up for 3 days*

Reposted fromLauderdak Lauderdak viatwice twice
loveisnobigtruth
5872 017c 500
loveisnobigtruth
7577 c364
Reposted fromkarahippie karahippie viaiblameyou iblameyou
loveisnobigtruth
4687 573d 500
loveisnobigtruth
A potem sam się znajdzie powód, by zwątpić, czy to się opłaca. Znajdziemy powód, by odchodzić i sto powodów, żeby wracać.
— Artur Andrus "Popisuchy"
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda vianewworldmap newworldmap
loveisnobigtruth
9509 72ff
loveisnobigtruth
4309 915f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianewworldmap newworldmap
loveisnobigtruth
3155 97e6
Reposted fromkarahippie karahippie viaiblameyou iblameyou
6383 7a88 500
Reposted frombrumous brumous vianewworldmap newworldmap
loveisnobigtruth
4524 1de9
Reposted fromkarahippie karahippie viaiblameyou iblameyou
loveisnobigtruth
2425 1186 500
Reposted fromzciach zciach viatwice twice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl