Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
(via introwertyzm-egzaltacyjny)
Reposted fromdivi divi viaiblameyou iblameyou
loveisnobigtruth
Aleje Jerozolimskie (róg Chałubińskiego), 1966 fot. Jerzy Piasecki
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
2148 d55a 500
Reposted fromink ink vialostindreams lostindreams

ptsdandflowers:

Me: I’m having such a good time

Brain: sure would suck if you get hit with a low mood, and go nonverbal, and come off as rude and uninterested in your friends

Me:

image
Reposted fromOfficialBae OfficialBae viaathlin athlin
You’ll understand why storms are named after people.
F. Scott Fitzgerald,  The Beautiful and Damned 
(via wordsnquotes)
Reposted fromkattrina kattrina viaflyleaf flyleaf
loveisnobigtruth
Reposted fromshakeme shakeme
0133 2fb3

dialnfornoir:

Notorious (1946)

loveisnobigtruth
Reposted fromszszsz szszsz viaathlin athlin
5346 59e7 500

antipahtico:

Winter in Flanders ~ Valerius De Saedeleer 1931

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaathlin athlin
loveisnobigtruth
0619 bfe7 500
A Window on the Quai Voltaire by Andre Kertesz,  Paris, 1928
Reposted frombobekzmuminkow bobekzmuminkow viaiblameyou iblameyou
loveisnobigtruth
Jest tylko jedna zasada: nie krępować się i robić to, na co ma się ochotę. Każdy ma prawo do własnego szczęścia.
— Sławomir Mrożek 1930 - 2013
Reposted fromankaottak94 ankaottak94 viaplugss plugss
3124 3816
Reposted fromOfficialBae OfficialBae viaflyleaf flyleaf

smallhonkfriend:

person: how is your mental state?

me: 

image
loveisnobigtruth
It's a little embarrassing that after 45 years of research & study, the best advice I can give people is to be a little kinder to each other.
— Aldous Huxley
Reposted fromgoaskalice goaskalice viaflyleaf flyleaf
5750 0c10

danger:

Before Sunrise ( 1995 ) 

loveisnobigtruth
Zwykle traktuję siebie zbyt pochlebnie albo mieszam z błotem. 
— Czesław Miłosz (w liście do J. Iwaszkiewicza, 20 XII 1930)
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaplugss plugss
loveisnobigtruth
Czasami nie chodzi o to aby zmieniło się na lepsze. Najczęściej chodzi o to aby zmieniło się na cokolwiek. 
— Marek Hłasko
Reposted fromulotnosc ulotnosc viaplugss plugss
loveisnobigtruth
tak mi się nie chce
tak bardzo nie chce
lecz kiedyś jeszcze będę seksi.
— Mikromusic
loveisnobigtruth
Beksiński, fotografia (lata 50-te)
Reposted frommarfi marfi viamidaj midaj
loveisnobigtruth
Patrzy przez okno i pyta siebie, dlaczego jedni mają to, co im potrzebne, bez żadnego trudu, tak jakby im się to należało, a inni muszą szukać tego wszędzie, daleko, w obcych miejscach, wśród obcych twarzy.
— Igor Kulikowski - Polowanie na obłoki
Reposted frompieprzycto pieprzycto vialittlefool littlefool
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl