Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8436 62e3 500
Reposted fromnikotyna nikotyna viashakeme shakeme
1397 f5db 500

louieabellera:

Lisbon

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viashakeme shakeme
loveisnobigtruth
(...) Są takie dni, kiedy niebycie jest jedyną formą gwarantującą zachowanie zdrowia psychicznego
— Marcin Bruczkowski - Radio Yokohama
Reposted frompieprzycto pieprzycto viabrzask brzask
loveisnobigtruth
Ale wierz mi, Winston, rzeczywistość wcale nie jest czymś zewnętrznym. Rzeczywistość istnieje w umyśle ludzkim i nigdzie poza nim.
— George Orwell – Rok 1984
Reposted frompuella13 puella13 viamidaj midaj
1175 06e5 500

allcursed:

Sophia Loren and Anthony Perkins.

Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie viaiblameyou iblameyou

gingerthon:

I’m like romantic horny

Reposted fromLauderdak Lauderdak viaiblameyou iblameyou
9098 b58c 500

huariqueje:

Picasso’s Atelier  at 7 Rue des Grands-Augustin , Paris -  Alexander Lieberman 1954

American 1912-1999

Photography

Reposted fromLittleJack LittleJack viaiblameyou iblameyou
2644 5dbc 500

nadi-kon:

“I wish I didn’t love you or that I loved you much more.”

L'Eclisse (1962) dir. Michelangelo Antonioni

Reposted fromLittleJack LittleJack viaineffalie ineffalie
2658 d703 500

xwg:

The Young Pope (Paolo Sorrentino, 2016)

Reposted fromLittleJack LittleJack viatwice twice
loveisnobigtruth
Zamknięty jestem w swoim ciele do końca życia  i nikt mi nie otworzy tej klatki.
— Marek Hłasko
Reposted fromazathiana azathiana viatwice twice
How wonderful it is, to be silent with someone.
Kurt Tucholsky (via wordsnquotes)
Reposted fromLittleJack LittleJack viamuviell muviell
6380 6943 500

framboisedorleac:

Catherine Deneuve and Françoise Dorléac, 1960.

Reposted fromLittleJack LittleJack viaiblameyou iblameyou
loveisnobigtruth
To oszałamiający moment w przygodzie miłosnej, kiedy po raz pierwszy, w miejscu publicznym, w restauracji albo w teatrze, mężczyzna opuszcza dłoń i kładzie ją na dziewczęcym udzie, a ona umieszcza dłoń na dłoni mężczyzny i przyciska ją do siebie. Te dwa gesty mówią wszystko, co było do powiedzenia. Zgoda na wszystko. Wszystkie umowy są zawarte.
— Ian Fleming
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaiblameyou iblameyou
loveisnobigtruth
Prawda jest taka, że ktoś, kto nie przeżył zdrady, nie ma pojęcia o tym, jak bardzo upokarzające jest to doświadczenie. I nie chodzi wyłącznie o życie, które płynie inaczej od momentu, w którym się o niej dowiadujesz, ale o to poprzednie, które zaczynasz kwestionować. Ile to trwało? Naprawdę pół roku czy może dłużej? Czy zaczął rano podskakiwać z jej powodu? (...) Zaczynasz się zastanawiać nad swoim udziałem, bo przecież, tłumaczysz sobie, zdrada nie bierze się z próżni, tylko z braku, a to dwa zupełnie inne rodzaju niczego. Czy go zaniedbywałam? Czy byłam nudna w łóżku? Co też może mieć ona, czego nie mam ja?
— Małgorzata Hayles - "Tymczasowa"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaiblameyou iblameyou
4244 e553 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viamidaj midaj
4264 f7ad 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viamidaj midaj
loveisnobigtruth
Nikomu nie jest dobrze o czwartej nad ranem (…) i niech przyjdzie piąta, o ile mamy dalej żyć.
— Szymborska
loveisnobigtruth
6120 4751 500
Reposted fromvandalize vandalize viabrzask brzask
loveisnobigtruth
Reposted fromsowaaa sowaaa viabrzask brzask
0556 a0a0
Reposted fromLittleJack LittleJack viabrzask brzask
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl