Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
loveisnobigtruth
niektóre samobójstwa nie są
rejestrowane
— Ch.Bukowski 'Cisi posiedli'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viabrzask brzask

peri-dont:

I hate when you’re like “wow nothing is exciting anymore” and someone pipes up like “it’s called growing up” actually deborah, it’s called major depressive disorder but thanks for your input

Reposted fromhorrified horrified viaflyleaf flyleaf
loveisnobigtruth
loveisnobigtruth
Reposted fromweightless weightless viaplugss plugss
loveisnobigtruth
Gdy w wieku trzydziestu lat wraca się do punktu wyjścia, to znaczy, że zmarnowało się życie. Że jest się trupem. Miałeś, kurwa, tyle czasu.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viaplugss plugss
loveisnobigtruth
Dawniej się trzeba było zużyć, przeżyć,
by przestać kochać, podziwiać i wierzyć;
dziś - pierwsze nasze myśli są zwątpieniem,
nudą, szyderstwem, wstrętem i przeczeniem.
Dzieci krytyki, wiedzy i rozwagi,
cudzych doświadczeń mając pełną głowę,
choćby nam dano skrzydła Ikarowe,
nie mielibyśmy do lotu odwagi.
My nie tracimy nic, bośmy od razu
nic nie przynieśli -- i tylko nam bywa
tak źle, że na złe takie brak wyrazu,
a serce pęka w nas i we krwi pływa
— Kazimierz Przerwa-Tetmajer, "Dziś"
Reposted fromapocomitonaco apocomitonaco viakarlwho karlwho
loveisnobigtruth
Jest moment, gdy chce się na poważnie, gdy chce się, by sytuacja, w której się jest, do czegoś prowadziła. Pragnie się mieć przynajmniej złudzenie kontroli; czuć, że zaciśnięte pięści są czegoś pełne, nawet żwiru.
— Jakub Żulczyk 'Wzgórze psów'
Reposted fromimpulsivee impulsivee viakarlwho karlwho
loveisnobigtruth
1064 1032 500
Reposted fromtfu tfu viabrzask brzask
loveisnobigtruth
loveisnobigtruth
Mnie po prostu przeraża, że zapomnisz.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaathlin athlin

tipsymaple:

I may not be a perfect person but at least I have never yelled at an employee in a store

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaathlin athlin
Jeszcze będziemy spotykać ludzi, dla których warto było nie zawisnąć na gałęzi.
— Jarosław Borszewicz (via breatheee-mee)
Reposted fromkostuchna kostuchna viaflyleaf flyleaf
loveisnobigtruth
Reposted fromcarly carly viafajnychnielubie fajnychnielubie
loveisnobigtruth

UWAGA DRAMAT! 
(Andrzej Bursa)

Mały szary człowiek
taki szary jak poniedziałek po niedzieli
szary jak szara mysz na szarym polu
dowolnie sortowany
magazynowany i sprzedawany
hurtownie
oraz krążący w obiegu detalicznie
jako jeden z detali
ogromnej sumy
identycznych detali
detal właściwie zbędny
o wiele bardziej zbędny
od cyfry pod którą jest zapisany
z a p ł o n ą ł w i e l k ą m i ł o ś c i ą.

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viabrzask brzask
loveisnobigtruth
loveisnobigtruth

A żyć możesz tylko dzięki temu, za co mógłbyś umrzeć.

— Antoine de Saint-Exupéry
1852 f6ed 500
Reposted fromaliceofdeath aliceofdeath viaplugss plugss
loveisnobigtruth
Też chciałbym, aby przydarzyło mi się w życiu coś innego niż ja sam.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viaplugss plugss
loveisnobigtruth
9123 e411 500
cliche.
Reposted fromsmaller smaller vialittlefool littlefool
loveisnobigtruth
- Bukowski "Miłość to piekielny pies"
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viabrzask brzask
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl