Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
loveisnobigtruth
loveisnobigtruth
Lubię siłę czerni,
i nieużywania słów.
Wszystkiego, co niezmienne,
w nicości za oknem, gdy budzą się mgły. 
— Myslovitz - Przypadek Hermana Rotha
Reposted fromhey-jude hey-jude viajointskurwysyn jointskurwysyn
loveisnobigtruth
Niebezpiecznie jest pokazywać ludziom ukochane miejsca, słuchać wspólnie ulubionych piosenek, bo gdy ludzie odchodzą, ów rzeczy tracą bezpowrotnie piękno, i za każdym razem, kiedy próbujemy do nich powrócić, wywołują masę cierpienia.
Reposted fromsweaterWeatherr sweaterWeatherr viaflyleaf flyleaf

opcsdtv:

“Do you have any special skills?”

I can turn a simple task into a month long cycle of procrastination and disappointment

Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viaflyleaf flyleaf
loveisnobigtruth
6030 7368
Reposted fromkrzysk krzysk viajointskurwysyn jointskurwysyn
loveisnobigtruth
9263 528e 500
Reposted fromMilcatopy Milcatopy vialittlefool littlefool
loveisnobigtruth
0529 e075 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaiblameyou iblameyou
loveisnobigtruth

Niektórzy pojawiają się znienacka. Mieszają, mącą w naszych sercach, a potem znikają bez pożegnań. Żadne czary, tylko nasza naiwność, pozwala byle komu się oswoić.

— Antoine de Saint-Exupéry
Reposted fromyourtitle yourtitle viaiblameyou iblameyou
loveisnobigtruth
I teraz nie wiem co było prawdziwe.
— Czesław Miłosz
Reposted fromIriss Iriss viaiblameyou iblameyou
W tęsknieniu za kimś nie chodzi o czas, który minął od kiedy ostatnim razem się widzieliście,
czy rozmawialiście. Chodzi o te momenty, kiedy robiąc coś zdajesz sobie sprawę, jak bardzo chciałbyś
by ta osoba była teraz przy Tobie .
— (via modziaa)
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaiblameyou iblameyou
loveisnobigtruth
Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Wzgórze Psów
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viaflyleaf flyleaf
0297 0f76

serious:

who were you?

mightbeinsaneforever:

reynabcth:

princessfailureee:

grffindors:

do you ever get so annoyed at everything that you start to get pissed off at even little things like a spoon clinking against a bowl or sounds of people talking  

I think it’s called sensory overload. It’s really common in people with anxiety

it can also be a result of sleep deprivation, stress, or ever dehydration !!

thanks i thought i was just a bitch

Reposted frommanxx manxx viamuviell muviell
loveisnobigtruth
2433 81f6
Reposted fromtfu tfu viamuviell muviell
loveisnobigtruth
Jak długo się żyje, trzeba się wszystkim interesować - mawiała - inaczej nie ma różnicy między żywymi a umarłymi.
— Lucy Maud Montgomery, "Dolina Tęczy"
Reposted fromcudoku cudoku viajointskurwysyn jointskurwysyn
loveisnobigtruth
I nagle zgodziłem się i nawet od razu wstałem z łóżka, gdyż myśl o ruchu po ustalonej linii, przeszywającym, stanowczym, wydała mi się rozkoszniejsza od szklanki zimnej wody! [...] Pokój wypełnił się teraz czynnościami zdecydowanymi i określonymi, które jednak będąc poczęte z nudów, z nieróbstwa, z kaprysu, kryły w sobie jakieś kretyństwo.
— "Kosmos" Witold Gombrowicz
Reposted fromtutaj tutaj viajointskurwysyn jointskurwysyn
loveisnobigtruth
4536 349a 500
Barcelona
Reposted fromvolldost volldost viatwice twice
loveisnobigtruth
0379 df30
6397 2ef7 500

thebeautyoftwinpeaks:

Twin Peaks: Fire Walk With Me (David Lynch, 1992)

Reposted fromLittleJack LittleJack viamidaj midaj

dragonpajamas:

*crushes my emotions with my bare hands* as I was saying,

Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viaathlin athlin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl